Månadstävlingar Agility

Datum för månadstävling och upplägg:

Datum Tid Klass
Onsdag 10 maj 19:00 (banv 19:30) Hopp
Onsdag 14 juni 19:00 (banv 19:30) Agility
Onsdag 12 juli 19:00 (banv 19:30) Hopp
Onsdag 9 augusti 19:00 (banv 19:30) Agility
Söndag 13 september 18:30 (banv 19:00) Hopp


Poängberäkning månadstävlingar
Uppdateras inom kort…..