Månadstävling 2018

MOMENT

APRIL           

 4/4   Lydnad:   Domare:  19.00

Startklass
Följsamhet
Inkallning
Sitt under marsch
Fjärr

Klass 1
Sitt i grupp
Frittfölj
Inkallning
Sättande/läggande

Klass 2
Platsliggning
Frittfölj
Inkallning med stå
L-stå/sitt/ligg

Klass 3
Sitt i grupp med platsligg
Frittfölj
Inkallning stå-ligg
Z-stå/sitt/ligg
 

11/4  Agility:     Ingen tävling

18/4  Bruks:      Domare:  18.30

                          Akl. Platsliggning, Linförighet, Framförgående, Hopp.

                          Lkl. Platsliggning, Linförighet, Apportering, Hopp.

                          Hkl. Platsliggning, Frittfölj, Tungapport, Hopp.

                          Ekl. Platsliggning, Stege, Tungapport, Hopp.

MAJ

 2/5  Lydnad:    Domare:   19.00

Startklass
Följsamhet
Inkallning
Apportering
Hopp

Klass 1
Sitt i grupp
Ställande
Apportering
Sändande i ruta

Klass 2
Platsliggning
Frittfölj
Apport med dirr
Sändande i rutan

Klass 3
Sitt i grupp med plats
Frittfölj
Apportering med dirigering
Sändande i ruta
                             

19/5  Agility:     Agilityklass  . Banbygge 19.00 första start 19.30

16/5  Bruks:     Domare:   18.30

                         Akl. Platsliggning, Linförighet, Inkallning, Läggande u gång.

                         Lkl. Platsliggning, Linförighet, Läggande u gång, Inkallning.

                         Hkl. Platsliggning, Frittfölj, Inkallning, Skall.

                         Elit. Platsliggning, Frittfölj, Inkallning, Metallapportering.

JUNI

 6/6  Lydnad:    Domare:   19.00

Startklass
Följsamhet
Inkallning
Fjärr
Apportering

Klass 1
Sitt i grupp
Frittfölj
Fjärrdirigering
Sänd runt kon

Klass 2
Platsliggning
Hoppapport metall
Fjärrdirigering
Vittringsapportering

Klass 3
Platsliggning
Sänd,kon,apport med hopp
Fjärrdirigering
Vittringsapportering
 

 13/6  Agility:     Hoppklass. Banbygge 19.00 första start 19.30

20/6  Bruks:     Domare:   18.30

                         Akl. Platsliggning, Budföring, Framförgående, Inkallning.

                         Lkl. Platsliggning, Budföring, Framförgående, Kryp.

                         Hkl. Platsliggning, Framåtsändande, Kryp, Skall.

                         Ekl. Platsliggning, Framåtsändande, Kryp, Skall.

 JULI

/7 Agility:   ?   Agilityklass. Banbygge 19.00 första start 19.30

 

AUGUSTI

 1/8  Lydnad:   Domare:  19.00

Startklass
Följsamhet
Inkallning
Sitt under marsch
Fjärr

Klass 1
Sitt i grupp
Frittfölj
Inkallning
Sättande/läggande

Klass 2
Platsliggning
Frittfölj
Inkallning med stå
L-stå/sitt/ligg

Klass 3
Sitt i grupp med platsligg
Frittfölj
Inkallning stå-ligg
Z-stå/sitt/ligg
 

8/8  Agility:    Hoppklass.  Banbygge 19.00 första start 19.30

15/8  Bruks:    Domare:   18.30

                         Akl. Platsliggning, Linförighet, Framförgående, Hopp.

                         Lkl. Platsliggning, Linförighet, Apportering, Hopp.

                         Hkl. Platsliggning, Frittfölj, Tungapportering, Hopp.

                         Ekl. Platsliggning, Stege, Tungapportering, Hopp.

SEPTEMBER

5/9  Lydnad:    Domare:  19.00

Startklass
Följsamhet
Inkallning
Apportering
Hopp

Klass 1
Sitt i grupp
Ställande
Apportering
Sändande i ruta

Klass 2
Platsliggning
Frittfölj
Apport med dirr
Sändande i rutan

Klass 3
Sitt i grupp med plats
Frittfölj
Apportering med dirigering
Sändande i ruta
 

12/9  Agility:    Agilityklass. Banbygge 19.00 första start 19.30

19/9  Bruks:     Domare:  18.30

                         Akl. Platsliggning, Linförighet, Läggande u gång, Inkallning.

                         Lkl. Platsliggning, Framförgående, Lägande u gång, Inkallning.

                         Hkl. Platsliggning, Frittfölj, Inkallning m stå, Kryp.

                         Ekl. Platsliggning, Frittfölj, Inkallning m stå + ligg, Kryp.

OKTOBER

3/10  Lydnad:  Domare:  19.00

Startklass
Följsamhet
Inkallning
Fjärr
Apportering

Klass 1
Sitt i grupp
Frittfölj
Fjärrdirigering
Sänd runt kon

Klass 2
Platsliggning
Hoppapport metall
Fjärrdirigering
Vittringsapportering

Klass 3
Platsliggning
Sänd,kon,apport med hopp
Fjärrdirigering
Vittringsapportering
 

10/10  Agility:  Hoppklass ( om vädret tillåter ) Banbygge 19.00 första start 19.30

17/10 Bruks:   Domare:   18.30

                        Akl. Platsliggning, Budföring, Framförgående, Inkallning.

                        Lkl. Platsliggning, Budföring, Framförgående, Kryp.

                        Hkl. Platsliggning, Framåtsändande, Kryp, Skall.

                        Ekl. Platsliggning, Framåtsändande, Metallapportering, Skall.