Medlemsinfo

För att gå en kurs/utbildning i Svenska Brukshundklubbens (SBK) regi måste du vara medlem i SBK. Då omfattas man av ansvarighets- och olycksfallsförsäkring om något skulle hända. Genom att du anmäler dig till en kurs hos Kils Brukshundklubb betalar du kursavgift samt medlemsavgift. Genom detta blir du automatiskt medlem i SBK. Som helbetalande medlem får du dessutom tidningen Brukshunden, åtta gånger per år.


Medlemsavgifter:
Helbetalande / Ordinarie (A), 535 kr. (från det datum man fyller 25)
Ungdom (B), 300 kr. (mellan 7-25 år)
Familjemedlem (C), 105 kr. (Om någon familjemedlem med ordinarie medlemskap (A) kan man välja att bli C-medlem, men då krävs det att man är skriven på samma adress. Vid anmälan om C-medlem så ska man även ange namn, personnummer och adress på den helbetalande familjemedlemmen)
Delbetalande (D), 135 kr (Om man är medlem i någon av SBK:s rasklubbar eller någon annan lokal SBK-klubb kan man välja att vara D-medlem)


Är du intresserad av att bli medlem i Kils Brukshundklubb, mejla dina uppgifter till vår kassör Ulla Andersson på kassoren.kilsbhk@gmail.com  (Ange att du är ny medlem + A/B/C/D, namn, adress, fullständigt personnummer, telefonnummer och mailadress).
Medlemsavgiften betalas till plusgiro 225802-8 och ska vara märkt med Ny medlem + ditt namn.
Har du några frågar eller funderingar tveka inte på att kontakta någon i styrelsen.

För medlemmar finns möjlighet att hyra klubbstugan.
Hyra av stugan + agilityplan + hinder 1000kr (medlem) / 3000kr (ej medlem)
Hyra av stugan + 1 plan 500kr (medlem) / 1000 kr (ej medlem)
Hyra av agilityplan 1000 kr (medlem) / 3000 kr (ej medlem)
Bara 1 plan 300kr
Hyra av hinder när andra hyr av oss 4000kr/ dag varav deposition 2000 kr
Bokning av klubbstuga / planer
Kontakta Hannele Henriksson på 073-8078601


OBS! Vid hyra av stuga och plan/er skall det alltid finnas en ledig plan för medlemmar där dessa kan träna.